Tarieven en vergoedingen

Een therapiesessie is een investering in jezelf. Een consult van anderhalf uur kost € 110,00. Het is ook mogelijk om korte consulten te boeken. Een kort consult duurt 45 minuten en kost € 55,00. Omdat ik als therapeut aan alle kwaliteitseisen voldoe en ben aangesloten bij beroepsverenging NVPA vergoeden veel verzekeraars mijn begeleiding vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding valt doorgaans onder psychosociale zorg, alternatieve therapie of hypnotherapie. Om te zien of jouw verzekeringsmaatschappij (een deel van) de kosten vergoedt, kun je kijken op het vergoedingenoverzicht van de NVPA. Ook ben als therapeut te vinden in de ‘Zorgzoeker’ waar een aantal verzekeraars gebruik van maakt.

Algemene voorwaarden

Het kan gebeuren dat je een therapieafspraak niet kunt nakomen. Bij verhindering vind ik het fijn als het consult uiterlijk 48 uur van te voren wordt afgezegd. Afspraken die niet tijdig worden afgemeld, kunnen in rekening worden gebracht (ook bij onvoorziene zaken als bijvoorbeeld autopech of een ov-staking).

Privacy en dossier

De privacyverklaring en informatie over dossiergegevens kun je hier downloaden.

Download hier

Wat te doen bij klachten over de begeleiding?

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt hebben.

Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging de NVPA. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het zoeken naar een oplossing. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop je onvrede of klacht is afgehandeld voor je onbevredigend is, kun je je wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen Van de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg.