Werkwijze

De therapie begint met een intake, een uitgebreid gesprek om kennis te maken en de benodigde informatie uit te wisselen. Tijdens dit gesprek verken ik samen met de cliënt het probleem waarvoor hij/zij komt in de context van de huidige levensfase, waaronder relatie(s), sociale omstandigheden, werk, gezin en opvoeding. Ook de medische geschiedenis en eventuele andere klachten komen aan de orde. Als de hulpvraag duidelijk is, stellen we de therapiedoelen vast. Deze doelen moeten haalbaar zijn voor de cliënt en binnen zijn/haar eigen vermogen liggen. Vervolgens maak ik in overleg met de cliënt een behandelplan op maat waarin het te bereiken doel en de therapievormen worden aangegeven.

Integratieve Psychotherapie

In de inleiding vertel ik al dat ik tijdens het therapeutische werk gebruik maak van diverse therapiestromingen om “therapie op maat” te kunnen bieden. De belangrijkste behandeltheorieen en technieken zijn: moderne hypnotherapie, TA (transaktionele analyse), NLP (neurolinguistisch programmeren), NEI-therapie, gedragstherapie, RET (rationeel, emotieve behavioristische therapie/training) en systeemtherapie (familieopstellingen). Het gesprek is een belangrijk onderdeel van de therapie en komt elke sessie terug. Onder de knop “therapiestromingen” vindt u een korte beschrijving van de verschillende therapieën die ik in mijn werk gebruik.
De therapie is kortdurend, vaak wordt er in enkele sessies al vooruitgang geboekt. Afhankelijk van de problematiek geef ik oefeningen of opdrachten mee naar huis, waardoor de klacht vermindert of meer inzicht in de klacht ontstaat.
De nadruk in mijn werk ligt op de eigen activiteit: de cliënt kan zijn/haar problemen aanpakken en weet vaak onbewust wel wat er voor verandering nodig is. Ik begeleid (binnen een gelijkwaardige relatie) het innerlijke proces. Door het motiveren van zelfwerkzaamheid, activeer ik de cliënt om gestelde therapiedoelen te halen. De therapie is vaak een enorme stimulans om persoonlijk te groeien. Doordat de cliënt zich bewust wordt van de eigen verantwoordelijkheid, krijgt hij/zij inzicht in persoonlijke keuzemogelijkheden. Dit bevordert het zelfstandig functioneren op een gezonde manier.

Waarvoor is Integratieve Psychotherapie te gebruiken?

De therapie is geschikt gebleken voor het bereiken van zeer uiteenlopende therapiedoelen. Van het omgaan met spanningen, het trainen van sociale vaardigheden tot het verbeteren van de concentratie. Ook werkt de therapie bij een breed scala aan klachten en ziekten zoals maag- en darmaandoeningen waaronder PDS (prikkelbaar darmsyndroom), eczeem, allergieën, fobieën en hyperventilatie. Onder de knop “toepassingsgebieden” vindt u een uitbegreide opsomming van problemen die met Integratieve Psychotherapie verbeterd of opgelost kunnen worden.